Вчитување . . . натоварено
Нецензуриран банер за вести на LifeLine Media

Приватност

A. Вовед

Приватноста на посетителите на нашата веб-локација е многу важна за нас, и ние сме посветени да ја чуваме. Оваа политика објаснува што ќе правиме со вашите лични податоци.

Согласноста за нашата употреба на колачиња во согласност со условите на оваа политика кога за првпат ја посетувате нашата веб-локација ни дозволува да користиме колачиња секогаш кога ќе ја посетите нашата веб-страница.

Б. Кредит

Овој документ е создаден со помош на шаблон од SEQ Legal (seqlegal.com)

и изменета од веб-страницата Планет (www.websiteplanet.com)

В. Собирање лични информации

Следниве видови лични информации може да се собираат, складираат и користат:

информации за вашиот компјутер вклучувајќи ја вашата IP адреса, географска локација, тип и верзија на прелистувачот и оперативен систем;

информации за вашите посети и користење на оваа веб-локација, вклучувајќи го изворот на упатување, должината на посетата, прегледите на страницата и патеките за навигација на веб-локациите;

информации, како што е вашата адреса за е-пошта, што ги внесувате кога се регистрирате на нашата веб-локација;

информации што ги внесувате кога креирате профил на нашата веб-локација - на пример, вашето име, слики на профилот, пол, роденден, статус на врска, интереси и хоби, детали за образование и детали за вработување;

информации, како што се вашето име и адреса на е-пошта, кои ги внесувате за да поставите претплати на нашите е-пошта и/или билтени;

информации што ги внесувате додека ги користите услугите на нашата веб-локација;

информации што се генерираат додека ја користите нашата веб-локација, вклучително и кога, колку често и под кои околности ја користите;

информации во врска со се што купувате, услуги што ги користите или трансакции што ги правите преку нашата веб-локација, што ги вклучува вашето име, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта и детали за кредитна картичка;

информациите што ги објавувате на нашата веб-локација со намера да ги објавите на Интернет, што ги вклучува вашето корисничко име, слики од профилот и содржината на вашите објави;

информациите содржани во сите комуникации што ни ги испраќате преку е-пошта или преку нашата веб-страница, вклучително и нејзината комуникациска содржина и метаподатоци;

сите други лични информации што ни ги испраќате.

Пред да ни ги откриете личните информации на друго лице, мора да добиете согласност од тоа лице и за откривање и за обработка на тие лични информации во согласност со оваа политика

D. Користење на вашите лични податоци

Личните информации доставени до нас преку нашата веб-локација ќе се користат за целите наведени во оваа политика или на соодветните страници на веб-страницата. Можеме да ги користиме вашите лични податоци за следново:

администрирање на нашата веб-страница и бизнис;

персонализирање на нашата веб-страница за вас;

овозможување ваше користење на услугите достапни на нашата веб-локација;

ви испраќаме стоки купени преку нашата веб-страница;

обезбедување услуги купени преку нашата веб-страница;

испраќање изводи, фактури и потсетници за плаќање до вас и собирање плаќања од вас;

ви испраќа немаркетиншки комерцијални комуникации;

ви испраќа известувања по е-пошта што конкретно сте ги побарале;

ви испраќаме наш билтен за е-пошта, доколку сте го побарале (можете да не информирате во секое време доколку повеќе не ви е потребен билтенот);

ви испраќаме маркетинг комуникации во врска со нашиот бизнис или бизнисите на внимателно избрани трети страни за кои мислиме дека може да ве интересираат, по пошта или, каде што конкретно сте се согласиле на ова, преку е-пошта или слична технологија (можете да не информирате на во секое време, ако повеќе не ви требаат маркетинг комуникации);

обезбедување на трети страни со статистички информации за нашите корисници (но тие трети страни нема да можат да идентификуваат ниту еден поединечен корисник од тие информации);

справување со прашања и поплаки направени од или за вас во врска со нашата веб-страница;

одржување на нашата веб-страница безбедна и спречување на измами;

потврдување на усогласеноста со одредбите и условите со кои се уредува користењето на нашата веб-локација (вклучувајќи го и следењето на приватните пораки испратени преку услугата за приватни пораки на нашата веб-локација); и

други употреби.

Доколку испратите лични податоци за објавување на нашата веб-локација, ние ќе ги објавиме и на друг начин ќе ги користиме тие информации во согласност со лиценцата што ни ја давате.

Вашите поставки за приватност може да се користат за ограничување на објавувањето на вашите информации на нашата веб-локација и може да се прилагодат со помош на контролите за приватност на веб-локацијата.

Ние нема, без ваша изречна согласност, да ги доставуваме вашите лични податоци на трета страна за нивна или која било друга трета страна директен маркетинг.

E. Откривање лични информации

Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на кој било од нашите вработени, службеници, осигурителни компании, професионални советници, агенти, добавувачи или подизведувачи како што е разумно неопходно за целите наведени во оваа политика.

Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на кој било член на нашата група на компании (ова значи нашите подружници, нашата крајна холдинг компанија и сите нејзини подружници) како разумно неопходни за целите наведени во оваа политика.

Можеме да ги откриеме вашите лични податоци:

до степен до кој тоа од нас се бара со закон;

во врска со какви било тековни или потенцијални правни постапки;

со цел да ги воспоставиме, да ги искористиме или да ги браниме нашите законски права (вклучувајќи обезбедување информации на други за целите на спречување измами и намалување на кредитниот ризик);

на купувачот (или потенцијалниот купувач) на кој било бизнис или средство што ние (или размислуваме) да го продадеме; и

на кое било лице за кое разумно веруваме дека може да поднесе барање до суд или друг надлежен орган за откривање на тие лични информации каде што, според наше разумно мислење, таквиот суд или орган е разумна веројатност да нареди откривање на тие лични информации.

Освен како што е предвидено во оваа политика, ние НИКОГАШ нема да ги обезбедиме вашите лични податоци на трети страни.

Ѓ. Меѓународен пренос на податоци

Информациите што ги собираме може да се складираат, обработуваат и пренесуваат помеѓу која било од земјите во кои работиме за да ни овозможат да ги користиме информациите во согласност со оваа политика.

Информациите што ги собираме може да се пренесат во следните земји кои немаат закони за заштита на податоци еквивалентни на оние што се на сила во Европската економска област: Соединетите Американски Држави, Русија, Јапонија, Кина и Индија.

Личните информации што ги објавувате на нашата веб-локација или ги поднесувате за објавување на нашата веб-локација може да бидат достапни, преку интернет, низ целиот свет. Не можеме да ја спречиме употребата или злоупотребата на таквите информации од страна на други.

Вие изрично се согласувате со преносот на лични информации опишани во овој Дел F.

G. Задржување на лични информации

Овој Дел Г ги поставува нашите политики и процедура за задржување податоци, кои се дизајнирани да помогнат да се осигураме дека ги почитуваме нашите законски обврски во врска со задржувањето и бришењето на личните информации.

Личните информации што ги обработуваме за која било цел нема да се чуваат подолго отколку што е потребно за таа цел или тие цели.

Без предрасуди за членот Г-2, ние обично ќе ги избришеме личните податоци што спаѓаат во категориите наведени подолу на датумот/времето наведено подолу:

типот на лични податоци ќе биде избришан во рок од 28 дена

Без оглед на другите одредби од овој Дел Г, ние ќе ги задржиме документите (вклучувајќи електронски документи) кои содржат лични податоци:

до степен до кој тоа од нас се бара со закон;

ако веруваме дека документите може да бидат релевантни за која било тековна или идна правна постапка; и

со цел да ги воспоставиме, да ги искористиме или да ги браниме нашите законски права (вклучувајќи обезбедување информации на други за целите на спречување измами и намалување на кредитниот ризик).

H. Безбедност на вашите лични податоци

Ќе преземеме разумни технички и организациски мерки на претпазливост за да спречиме губење, злоупотреба или промена на вашите лични податоци.

Ќе ги складираме сите лични информации што ги давате на нашите безбедни сервери (заштитени со лозинка и заштитен ѕид).

Сите електронски финансиски трансакции склучени преку нашата веб-локација ќе бидат заштитени со технологија за шифрирање.

Вие признавате дека преносот на информации преку интернет е инхерентно небезбеден и не можеме да ја гарантираме безбедноста на податоците испратени преку Интернет.

Вие сте одговорни да ја чувате доверлива лозинката што ја користите за пристап до нашата веб-локација; ние нема да ја бараме вашата лозинка (освен кога ќе се најавите на нашата веб-страница).

I. Амандмани

Можеме да ја ажурираме оваа политика од време на време со објавување на нова верзија на нашата веб-страница. Треба да ја проверувате оваа страница повремено за да се уверите дека ги разбирате сите промени на оваа политика. Можеме да ве известиме за промените на оваа политика преку е-пошта или преку системот за приватни пораки на нашата веб-локација.

J. Вашите права

Може да ни наложите да ви ги доставиме сите лични информации што ги имаме за вас; обезбедувањето на такви информации ќе биде предмет на следново:

Доставување на соодветни докази за вашиот идентитет.

Можеме да ги задржиме личните информации што ги барате до степен дозволен со закон.

Може да ни дадете инструкции во секое време да не ги обработуваме вашите лични податоци за маркетинг цели.

Во пракса, обично или однапред ќе се согласите изречно за нашата употреба на вашите лични информации за маркетинг цели, или ќе ви обезбедиме можност да се откажете од користењето на вашите лични информации за маркетинг цели.

K. Веб-страници на трети лица

Нашата веб-локација вклучува хиперврски и детали за веб-страниците на трети страни. Ние немаме контрола над, и не сме одговорни за, политиките за приватност и практиките на трети страни.

L. Ажурирање на информации

Ве молиме известете ни дали личните информации што ги имаме за вас треба да се коригираат или ажурираат.

M. Колачиња

Нашата веб-страница користи колачиња. Колаче е датотека што содржи идентификатор (низа од букви и броеви) што се испраќа од веб-сервер до веб-прелистувач и се складира од прелистувачот. Идентификаторот потоа се испраќа назад до серверот секој пат кога прелистувачот бара страница од серверот. Колачињата може да бидат или „постојани“ колачиња или „сесиски“ колачиња: постојаното колаче ќе биде зачувано од веб-прелистувач и ќе остане валидно до поставениот датум на истекување, освен ако не е избришано од корисникот пред датумот на истекување; Колачето за сесија, од друга страна, ќе истече на крајот на сесијата на корисникот, кога веб-прелистувачот е затворен. Колачињата обично не содржат никакви информации што лично го идентификуваат корисникот, но личните информации што ги складираме за вас може да бидат поврзани со информациите складирани и добиени од колачињата. 

Имињата на колачињата што ги користиме на нашата веб-локација и целите за кои се користат се наведени подолу:

ние користиме Google Analytics и Adwords на нашата веб-локација за да препознаеме компјутер кога корисникот ја посетува веб-страницата / ги следи корисниците додека се движат на веб-страницата / овозможуваат употреба на количка за купување на веб-страницата / ја подобрува употребливоста на веб-страницата / ја анализира употребата на веб-страницата / администрирање на веб-страницата / спречување на измами и подобрување на безбедноста на веб-страницата / персонализирање на веб-страницата за секој корисник / целни реклами што може да бидат од особен интерес за одредени корисници / опишуваат цел(и)};

Повеќето прелистувачи ви дозволуваат да одбиете да прифаќате колачиња - на пример:

во Internet Explorer (верзија 10) можете да блокирате колачиња користејќи ги достапните поставки за отфрлање на ракување со колачиња со кликнување на „Tools“, „Internet Options“, „Privacy“ и потоа „Advanced“;

во Firefox (верзија 24) можете да ги блокирате сите колачиња со кликнување на „Алатки“, „Опции“, „Приватност“, избирање „Користете прилагодени поставки за историја“ од паѓачкото мени и отштиклирајте „Прифати колачиња од сајтови“; и

во Chrome (верзија 29), можете да ги блокирате сите колачиња со пристап до менито „Прилагоди и контролирај“ и кликнување на „Поставки“, „Прикажи напредни поставки“ и „Поставки за содржина“, а потоа избирајќи „Блокирај ги страниците да поставуваат какви било податоци “ под насловот „Колачиња“.

Блокирањето на сите колачиња ќе има негативно влијание врз употребливоста на многу веб-локации. Ако блокирате колачиња, нема да можете да ги користите сите функции на нашата веб-локација.

Можете да ги избришете колачињата веќе зачувани на вашиот компјутер - на пример:

во Internet Explorer (верзија 10), мора рачно да ги избришете датотеките со колачиња (може да најдете упатства за тоа на http://support.microsoft.com/kb/278835 );

во Firefox (верзија 24), можете да ги избришете колачињата со кликнување на „Алатки“, „Опции“ и „Приватност“, потоа избирање „Користете приспособени поставки за историја“, кликнете на „Прикажи колачиња“ и потоа кликнете на „Отстрани ги сите колачиња“. ; и

во Chrome (верзија 29), можете да ги избришете сите колачиња со пристап до менито „Прилагоди и контролирај“ и кликнување на „Поставки“, „Прикажи напредни поставки“ и „Исчисти податоци од прелистување“, а потоа избирајќи „Избриши колачиња и друга локација и податоци за приклучок“ пред да кликнете „Избриши податоци од прелистување“.

Бришењето колачиња ќе има негативно влијание врз употребливоста на многу веб-локации.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

За повеќе информации во врска со нашите практики за приватност, ако имате прашања или ако сакате да поднесете жалба, Ве молиме контактирајте не на е-пошта на Richard@lifeline.news, телефонирајте на +44 7875 972892 или по пошта користејќи ги деталите дадени подолу:

LifeLine Media™, Ричард Ахерн, 77 Old Wyche Road, Малверн, Ворчестершир, WR14 4EP, Обединето Кралство.

Политика

Најновите нецензурирани вести и конзервативни мислења во САД, ОК и глобалната политика.

добијте го најновото

Бизнис

Вистински и нецензурирани деловни вести од целиот свет.

добијте го најновото

Финансирање на

Алтернативни финансиски вести со нецензурирани факти и непристрасни мислења.

добијте го најновото

Право

Длабинска правна анализа на најновите судења и криминални приказни од целиот свет.

добијте го најновото